Beste leden,

In het kader van het partnership met BIS hebben we opnieuw een boeiende "Dag van het Vastgoed" op poten gezet.  We presenteren u dan ook graag een programma met voor elk wat wils.

We nodigen u uit om even op de knop 'Dag van het Vastgoed' te klikken en het overzicht van de workshops te willen ontdekken.  Daar kan u meteen ook al inschrijven.

We kijken alvast uit naar uw komst !

 

 "Investeren in vastgoed zonder zorgen", in het huidige klimaat van lage rentes is investeren in Vlaams residentieel vastgoed meer populair dan ooit.
Op dinsdagnamiddag 10 oktober organiseren wij een infonamiddag die een absolute aanrader is voor elke (aanstaande) investeerder, groot of klein.

We nodigen u uit om even op de knop 'Investeren in vastgoed zonder zorgen' te klikken en het volledige programma te ontdekken.  Daar kan u meteen ook al inschrijven.

We kijken alvast uit naar uw komst!“Kennis en ervaring zijn alleen van nut als ze uitgewisseld worden.”

Om de belangen van de vastgoedexperten en vastgoedpromotoren, nu en in de toekomst, gedegen te verdedigen hebben wij de vzw Fexpro opgericht.

De jarenlange ervaring van de oprichters en de raad van bestuur, hun permanente inzet voor de professionalisering van het beroep en hun gedrevenheid tot vervolmaking staan garant voor het welslagen van deze nieuwe belangenvereniging.

Wij bieden aan alle leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op verschillende events en vormingsmomenten met gerenommeerde gastsprekers en deskundigen. Wij zorgen op zeer regelmatige basis voor specifieke beroepsgerichte opleidingen. U kunt indien gewenst ook deel uitmaken van de verschillende praktijkgerichte en praktijkgestuurde werkgroepen. Tevens kunnen alle leden via Fexpro ook genieten van verschillende voordelen van onze zakenpartners.

Laat ons even weten wat we voor mekaar kunnen betekenen, via een mailtje, een brief of ter gelegenheid van onze events.

In de overtuiging met Fexpro een representatief platform te bieden aan alle vastgoedexperten en vastgoedpromotoren,

Met vriendelijke groeten,

Hendrik Leurs
Voorzitter


Fexpro leden genieten 15% korting op een aantal boeken inzake vastgoed van Larcier

Dag van het Vastgoed

DAG VAN HET VASTGOED

6de editie

Vrijdag 13 oktober, BIS-beurs, Flanders Expo Gent

 

De “Dag van het vastgoed” is een dag boordevol actuele vastgoedinformatie, met 12 informatieve workshops en netwerkmomenten tijdens de lunch en bezoek aan BIS & BIS night.

 

Programma:

 • 9u00:             registratie en onthaal met koffie
 • 10u00:           workshops Reeks 1 (keuze uit 4 workshops)
 • 11u00:           workshops Reeks 2 (keuze uit 4 workshops)
 • 12u00:           lunch immo@Bis
 • 14u00:           workshops Reeks 3 (keuze uit 4 workshops)
  • 15u30:           vrij bezoek aan BIS
 • 18u00-23u00: BIS night – catering op diverse standen

 

Het volledige programma en de inschrijvingsmodule vindt u hier terug: http://www.cibovl.be/inschrijven.php?id=205

 

 


Lees verder:

Infonamiddag "Investeren in vastgoed zonder zorgen"

INFONAMIDDAG

“INVESTEREN IN VASTGOED ZONDER ZORGEN”

 

Dinsdag 10 oktober, BIS-beurs, Flanders Expo Gent

 

 

In het huidige klimaat van lage rentes is het investeren in Vlaams residentieel vastgoed populairder dan ooit. 

CIB Oost-Vlaanderen en feXpro organiseren voor het eerst een namiddag waarbij “investeren in vastgoed zorgen zorgen” vanuit een brede waaier aan disciplines (juridisch, fiscaal, praktisch,...) wordt uitgelegd. Daarna volgen voorbeelden waarin het rendement van vastgoedinvesteringen berekend wordt en is er tijd voor vragen en opmerkingen.

Deze namiddag is een absolute aanrader voor elke (aanstaande) investeerder, groot of klein.

 

Meer info en inschrijven:

http://www.cibovl.be/inschrijven.php?id=206

 

Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten!

 Uw gratis toegangskaart tot BIS-beurs

GRATIS TOEGANG TOT BIS
7 - 15 oktober, Flanders Expo

 

Beste leden,

 

Dankzij onze samenwerking met Artexis kunnen wij u hierbij een link bezorgen waar u gratis tickets voor de BIS-beurs kan downloaden: 

http://www.easyfairsevents.com/BIS17/CIB/BIS17.php#/home

 

De stand van feXpro kan u terugvinden in Hal 1 (centrale gang, bijna op het einde van de hal).

 

 

 

Nog niet ingeschreven voor de Dag van het Vastgoed: http://www.fexpro.be/inschrijven.php?id=205

Volg onze laatste activiteiten en nieuws op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/FeXpro-1890504171271588/Bedrijfsbezoek Vandersanden Group 20/10

 

UITNODIGING BEDRIJFSBEZOEK VANDERSANDEN GROUP

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017, vanaf 8u30
GRATIS DEELNAME VOOR ALLE LEDEN

Programma

1.    8u30

 • Onthaal feXpro gebouw te Zwijnaarde (Industriepark 3a)
 • Busrit om 9u naar Vandersanden te Kleine-Spouwen (Bilzen) met tussenstop te Antwerpen (Crown Plaza) voor de Antwerpse leden

2.    11u00: Vandersanden  – Riemsterweg 300, 3740 Bilzen

 • Aankomst bij Vandersanden te Bilzen
 • Presentatie over Vandersanden Group
  • Voorstelling bedrijf - Evolutie door de jaren heen
  • Toelichting verschillende productgroepen (types, gevelstenen, baksteenstrip, oplossingen in combinatie met isolatie, E-Board en EBrick)
  • Uitleg van het productieproces adhv bedrijfsfilm
  • Technische aspecten zoals maattolerantie en CE-normeringen

3.    12u00: Lunch

4.    13u00: Fabrieksbezoek

 • Baksteen in praktijk: Bezoek aan de fabriek in werking met de volgende fases: kleiopslag, kleivoorbereiding, vormen van de baksteen, drogen, bakken en verpakken

5.    14u30: Einde bezoek en busrit naar Zwijnaarde

Opmerking: BIV-erkenning: in aanvraag / gelieve ons te verwittigen indien u niet meerijdt met de bus

Inschrijven kan via info@fexpro.be of dominique@fexpro.be tot maandag 16 oktober.Nieuwsbrief: Voorontwerp Vlaams Huurdecreet goedgekeurd

Nieuwsbrief

 

VOORONTWERP VLAAMS HUURDECREET GOEDGEKEURD

 

Algemeen kader

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Ministerraad een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (hierna het VHD). De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee een nieuw decreet uit te werken dat in de plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake huur uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet. Het uitgangspunt van de vooropgestelde wijzigingen is de creatie van een evenwichtig, stabiel en duurzaam kader voor woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats, evenals voor verhuring van huisvesting voor studenten.

Het toepassingsgebied is in hoofdzaak dus analoog aan dat van de Woninghuurwet, met dien verstande dat een specifiek huurregime voor studentenhuisvesting wordt gecreëerd.

Belangrijkste nieuwigheden

a)  Opzegging

Hoewel de negenjarige duur van de huurovereenkomst als principe behouden blijft, sleutelt het voorontwerp wel aan de opzegmogelijkheden.

De verhuurder zal vanaf het verstrijken van de eerste drie jaar te allen tijde kunnen opzeggen in geval van grote renovatiewerken. Anderzijds knaagt de Vlaamse decreetgever ook aan de opzegmogelijkheden van de verhuurder aangezien deze tijdens de eerste drie jaar enkel nog te allen tijde kan opzeggen wanneer hij het goed zelf wil betrekken, en niet wanneer het familieleden betreft.

De huurder die een huurovereenkomst van korte duur heeft gesloten, zal te allen tijde kunnen opzeggen, onafgezien van enige opzegclausule. Hij zal echter wel gehouden zijn tot het betalen van een beperkte vergoeding (in functie van de totale duur) en het respecteren van een beperkte opzegtermijn (3 maanden).

Daarnaast vereenvoudigt het voorontwerp de regeling in geval van overdracht van het pand. De rechten en plichten van de verhuurder gaan over op de verkrijger, of de huurovereenkomst nu vaste dagtekening had of niet, wat de bescherming van de huurder ten goede komt. De tegemoetkoming voor de verhuurder bestaat in de aanpassing van de procedure van uithuiszetting, waaronder de uitbreiding van de mogelijkheden tot uithuiszetting.

b)  Verzekeringen

In het voorontwerp is tevens een belangrijke wijziging opgenomen op het vlak van verzekeringen. Het contrast tussen het bestaande artikel 1733 B.W. en het nieuwe artikel 29 VHD is aanzienlijk. Waar de federale wetgever zich in artikel 1733 B.W. beperkte tot de aansprakelijkheid van de huurder voor brand, wordt dit principe door de Vlaamse decreetgever uitgebreid tot waterschade. Deze aanpassing vormt op zich geen grote meerwaarde, daar een brandverzekering nu zeer vaak ook waterschade dekt. De wettelijke verplichting die in dit verband aan de huurder wordt opgelegd om zich te verzekeren tegen brand en waterschade is daarentegen wel ingrijpender. Ook de verhuurder zou overigens verplicht worden om zich hiertegen te verzekeren. De verplichting tot het sluiten van een verzekering in hoofde van de huurder wordt in zekere zin wel "afgezwakt" door hem een keuzemogelijkheid toe te kennen. Hij kan er immers voor opteren om geen eigen brandverzekering af te sluiten indien de verhuurder een brandverzekering met afstand van verhaal is aangegaan. Gelet op het feit dat in het laatste geval de verhuurder de meerkost voor deze clausule kan doorrekenen aan de huurder, zal het verschil in kostprijs hoogstwaarschijnlijk het doorslaggevende element zijn.

c)  Minimale kwaliteitseisen

Inzake woningkwaliteit, zal de verhuurder aan de huurder een conformiteitsattest kunnen bezorgen, dat binnen de drie maanden voor de aanvang van de huurovereenkomst moet zijn afgeleverd en geldt als (weerlegbaar) vermoeden van goede staat van het goed. Daar de huurovereenkomst nietig is wanneer een woning niet aan de gewestelijke kwaliteitsnormen voldoet, is dit toch wel aangewezen. Na grondige renovatiewerken door huurder of verhuurder zou dit conformiteitsattest moeten worden aangevraagd.

d)  Kosten en lasten

Wat de verdeling van kosten en lasten betreft, dat op heden zo goed als volledig aan de contractuele vrijheid is onderworpen, voorziet het VHD in een verdelingsprincipe tussen huurder en verhuurder, waarbij een dwingende (niet-limitatieve) lijst door de Vlaamse Regering kan worden opgesteld. De onroerende voorheffing blijft evenwel ten laste van de verhuurder.

***

Indien de vooropgestelde timing kan worden gerespecteerd, zullen alle schriftelijke huurovereenkomsten die na 1 september 2018 – datum van inwerkingtreding – worden gesloten volledig onderworpen zijn aan de bepalingen van het VHD. Huurovereenkomsten (al dan niet verlengd) die werden gesloten voor deze datum zullen onder toepassing blijven vallen van het oude (federale) woninghuurrecht.

 

 

Auteurs:

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be

Bruno Stroobants • +32 11 26 00 53 • bruno.stroobants@lydian.be

Karlien Meert • +32 2 787 90 57 • karlien.meert@lydian.be