Dag van het Vastgoed

DAG VAN HET VASTGOED

6de editie

Vrijdag 13 oktober, BIS-beurs, Flanders Expo Gent

 

De “Dag van het vastgoed” is een dag boordevol actuele vastgoedinformatie, met 12 informatieve workshops en netwerkmomenten tijdens de lunch en bezoek aan BIS & BIS night.

 

Programma:

 • 9u00:             registratie en onthaal met koffie
 • 10u00:           workshops Reeks 1 (keuze uit 4 workshops)
 • 11u00:           workshops Reeks 2 (keuze uit 4 workshops)
 • 12u00:           lunch immo@Bis
 • 14u00:           workshops Reeks 3 (keuze uit 4 workshops)
  • 15u30:           vrij bezoek aan BIS
 • 18u00-23u00: BIS night – catering op diverse standen

 

Het volledige programma en de inschrijvingsmodule vindt u hier terug: http://www.cibovl.be/inschrijven.php?id=205

 

 


Lees verder:

Infonamiddag "Investeren in vastgoed zonder zorgen"

INFONAMIDDAG

“INVESTEREN IN VASTGOED ZONDER ZORGEN”

 

Dinsdag 10 oktober, BIS-beurs, Flanders Expo Gent

 

 

In het huidige klimaat van lage rentes is het investeren in Vlaams residentieel vastgoed populairder dan ooit. 

CIB Oost-Vlaanderen en feXpro organiseren voor het eerst een namiddag waarbij “investeren in vastgoed zorgen zorgen” vanuit een brede waaier aan disciplines (juridisch, fiscaal, praktisch,...) wordt uitgelegd. Daarna volgen voorbeelden waarin het rendement van vastgoedinvesteringen berekend wordt en is er tijd voor vragen en opmerkingen.

Deze namiddag is een absolute aanrader voor elke (aanstaande) investeerder, groot of klein.

 

Meer info en inschrijven:

http://www.cibovl.be/inschrijven.php?id=206

 

Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten!

 Uw gratis toegangskaart tot BIS-beurs

GRATIS TOEGANG TOT BIS
7 - 15 oktober, Flanders Expo

 

Beste leden,

 

Dankzij onze samenwerking met Artexis kunnen wij u hierbij een link bezorgen waar u gratis tickets voor de BIS-beurs kan downloaden: 

http://www.easyfairsevents.com/BIS17/CIB/BIS17.php#/home

 

De stand van feXpro kan u terugvinden in Hal 1 (centrale gang, bijna op het einde van de hal).

 

 

 

Nog niet ingeschreven voor de Dag van het Vastgoed: http://www.fexpro.be/inschrijven.php?id=205

Volg onze laatste activiteiten en nieuws op onze facebookpagina: https://www.facebook.com/FeXpro-1890504171271588/Bedrijfsbezoek Vandersanden Group 20/10

 

UITNODIGING BEDRIJFSBEZOEK VANDERSANDEN GROUP

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017, vanaf 8u30
GRATIS DEELNAME VOOR ALLE LEDEN

Programma

1.    8u30

 • Onthaal feXpro gebouw te Zwijnaarde (Industriepark 3a)
 • Busrit om 9u naar Vandersanden te Kleine-Spouwen (Bilzen) met tussenstop te Antwerpen (Crown Plaza) voor de Antwerpse leden

2.    11u00: Vandersanden  – Riemsterweg 300, 3740 Bilzen

 • Aankomst bij Vandersanden te Bilzen
 • Presentatie over Vandersanden Group
  • Voorstelling bedrijf - Evolutie door de jaren heen
  • Toelichting verschillende productgroepen (types, gevelstenen, baksteenstrip, oplossingen in combinatie met isolatie, E-Board en EBrick)
  • Uitleg van het productieproces adhv bedrijfsfilm
  • Technische aspecten zoals maattolerantie en CE-normeringen

3.    12u00: Lunch

4.    13u00: Fabrieksbezoek

 • Baksteen in praktijk: Bezoek aan de fabriek in werking met de volgende fases: kleiopslag, kleivoorbereiding, vormen van de baksteen, drogen, bakken en verpakken

5.    14u30: Einde bezoek en busrit naar Zwijnaarde

Opmerking: BIV-erkenning: in aanvraag / gelieve ons te verwittigen indien u niet meerijdt met de bus

Inschrijven kan via info@fexpro.be of dominique@fexpro.be tot maandag 16 oktober.Nieuwsbrief: Voorontwerp Vlaams Huurdecreet goedgekeurd

Nieuwsbrief

 

VOORONTWERP VLAAMS HUURDECREET GOEDGEKEURD

 

Algemeen kader

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Ministerraad een voorontwerp van decreet goed houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan (hierna het VHD). De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee een nieuw decreet uit te werken dat in de plaats komt van de gemeenrechtelijke bepalingen inzake huur uit het Burgerlijk Wetboek en de Woninghuurwet. Het uitgangspunt van de vooropgestelde wijzigingen is de creatie van een evenwichtig, stabiel en duurzaam kader voor woningen die worden verhuurd als hoofdverblijfplaats, evenals voor verhuring van huisvesting voor studenten.

Het toepassingsgebied is in hoofdzaak dus analoog aan dat van de Woninghuurwet, met dien verstande dat een specifiek huurregime voor studentenhuisvesting wordt gecreëerd.

Belangrijkste nieuwigheden

a)  Opzegging

Hoewel de negenjarige duur van de huurovereenkomst als principe behouden blijft, sleutelt het voorontwerp wel aan de opzegmogelijkheden.

De verhuurder zal vanaf het verstrijken van de eerste drie jaar te allen tijde kunnen opzeggen in geval van grote renovatiewerken. Anderzijds knaagt de Vlaamse decreetgever ook aan de opzegmogelijkheden van de verhuurder aangezien deze tijdens de eerste drie jaar enkel nog te allen tijde kan opzeggen wanneer hij het goed zelf wil betrekken, en niet wanneer het familieleden betreft.

De huurder die een huurovereenkomst van korte duur heeft gesloten, zal te allen tijde kunnen opzeggen, onafgezien van enige opzegclausule. Hij zal echter wel gehouden zijn tot het betalen van een beperkte vergoeding (in functie van de totale duur) en het respecteren van een beperkte opzegtermijn (3 maanden).

Daarnaast vereenvoudigt het voorontwerp de regeling in geval van overdracht van het pand. De rechten en plichten van de verhuurder gaan over op de verkrijger, of de huurovereenkomst nu vaste dagtekening had of niet, wat de bescherming van de huurder ten goede komt. De tegemoetkoming voor de verhuurder bestaat in de aanpassing van de procedure van uithuiszetting, waaronder de uitbreiding van de mogelijkheden tot uithuiszetting.

b)  Verzekeringen

In het voorontwerp is tevens een belangrijke wijziging opgenomen op het vlak van verzekeringen. Het contrast tussen het bestaande artikel 1733 B.W. en het nieuwe artikel 29 VHD is aanzienlijk. Waar de federale wetgever zich in artikel 1733 B.W. beperkte tot de aansprakelijkheid van de huurder voor brand, wordt dit principe door de Vlaamse decreetgever uitgebreid tot waterschade. Deze aanpassing vormt op zich geen grote meerwaarde, daar een brandverzekering nu zeer vaak ook waterschade dekt. De wettelijke verplichting die in dit verband aan de huurder wordt opgelegd om zich te verzekeren tegen brand en waterschade is daarentegen wel ingrijpender. Ook de verhuurder zou overigens verplicht worden om zich hiertegen te verzekeren. De verplichting tot het sluiten van een verzekering in hoofde van de huurder wordt in zekere zin wel "afgezwakt" door hem een keuzemogelijkheid toe te kennen. Hij kan er immers voor opteren om geen eigen brandverzekering af te sluiten indien de verhuurder een brandverzekering met afstand van verhaal is aangegaan. Gelet op het feit dat in het laatste geval de verhuurder de meerkost voor deze clausule kan doorrekenen aan de huurder, zal het verschil in kostprijs hoogstwaarschijnlijk het doorslaggevende element zijn.

c)  Minimale kwaliteitseisen

Inzake woningkwaliteit, zal de verhuurder aan de huurder een conformiteitsattest kunnen bezorgen, dat binnen de drie maanden voor de aanvang van de huurovereenkomst moet zijn afgeleverd en geldt als (weerlegbaar) vermoeden van goede staat van het goed. Daar de huurovereenkomst nietig is wanneer een woning niet aan de gewestelijke kwaliteitsnormen voldoet, is dit toch wel aangewezen. Na grondige renovatiewerken door huurder of verhuurder zou dit conformiteitsattest moeten worden aangevraagd.

d)  Kosten en lasten

Wat de verdeling van kosten en lasten betreft, dat op heden zo goed als volledig aan de contractuele vrijheid is onderworpen, voorziet het VHD in een verdelingsprincipe tussen huurder en verhuurder, waarbij een dwingende (niet-limitatieve) lijst door de Vlaamse Regering kan worden opgesteld. De onroerende voorheffing blijft evenwel ten laste van de verhuurder.

***

Indien de vooropgestelde timing kan worden gerespecteerd, zullen alle schriftelijke huurovereenkomsten die na 1 september 2018 – datum van inwerkingtreding – worden gesloten volledig onderworpen zijn aan de bepalingen van het VHD. Huurovereenkomsten (al dan niet verlengd) die werden gesloten voor deze datum zullen onder toepassing blijven vallen van het oude (federale) woninghuurrecht.

 

 

Auteurs:

Wouter Neven • +32 2 787 90 82 • wouter.neven@lydian.be

Bruno Stroobants • +32 11 26 00 53 • bruno.stroobants@lydian.be

Karlien Meert • +32 2 787 90 57 • karlien.meert@lydian.be

 

 

 

 Studienamiddag Alternatieve Woonvormen

UITNODIGING STUDIENAMIDDAG
"Alternatieve woonvormen"

 

feXpro nodigt u graag uit op een studienamiddag "Alternatieve woonvormen".

Praktisch:

 • donderdag 14 september
 • Hotel Serwir te Sint-Niklaas (Koningin Astridlaan 57)
 • Timing:
  • 13u30: koffie-onthaal & registratie
  • 14u00-17u00: seminarie (met koffiepauze)
 • Spreker: Hendrik Leurs (voorzitter feXpro, auteur bij Larcier, docent bij diverse Hogescholen & Syntra - opleiding Vastgoed)

Inhoudelijk:

Een zoektocht naar alternatieve woonvormen dringt zich steeds meer en meer op. Er bestaan reeds verschillende woonvormen voor ouderen, een doelgroep die nu vooral veel aandacht krijgt. Echter de vraag naar alternatieve woonvormen voor alleenstaanden en jonge gezinnen neemt meer en meer toe, met vooral de vraag naar betaalbare woonoplossingen.  

 1. Groepswonen - meergezinswonen
 2. Herbestemming woonvreemde panden
 3. Bijzondere alternatieve woonvormen en modulair bouwen
 4. Wonen met zorg
 5. Toekomstvisie
 6. Levenslang wonen: meer dan een kwaliteitslabel

 

Tarief:

€15 voor leden / €30 voor niet-leden

 

Inschrijven voor 10 september via info@fexpro.be

 

Met vriendelijke groeten,

 

Hendrik LeursNieuwsbrief: nieuwe partner Vandersanden, nieuwe Daikin warmtepomp en infosessie, kalender

 

Nieuwsbrief

 

 • NIEUW PARTNERSHIP + BEDRIJFSBEZOEK: VANDERSANDEN GROUP

Over Vandersanden Group

Onze Vandersanden-familie bestaat uit 600 medewerkers in verschillende productielocaties en kantoren in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Engeland. Met in totaal 8 productielocaties is Vandersanden Group het grootste baksteen producerende familiebedrijf in Europa en één van de belangrijkste internationale spelers in de bouwmarkt.

In totaal produceren wij ruim 500 miljoen bakstenen per jaar voor de Europese markt en zelfs ver daarbuiten. In België zijn wij marktleider in handvormgevelstenen en in Nederland in straatbakstenen.

Als gloednieuwe partner van feXpro ontvangen we u graag in onze hoofdvestiging in Kleine-Spouwen (Bilzen) op vrijdag 20 oktober. Meer info hierover volgt later.

 

 • VERVANGING VAN EEN BESTAANDE GASKETEL DOOR EEN DAIKIN MULTI HYBRIDE WATERPOMP + INFOSESSIE

De Daikin Multi Hybride is de combinatie van een Multisplit en een Daikin Altherma Hybride, m.a.w. van een hybride warmtepomp bestaande uit een warmtepomp en een gascondensatieketel en airco-binnenunits. Dankzij dit systeem kan de gebruiker met één enkele buitenunit genieten van drie technologieën: koeling, verwarming en productie van sanitair warm water. De multi hybride werkt via de bestaande radiatoren of vloerverwarming en neemt bovendien weinig plaats in omdat de combinatie van ketel en warmtepomp een geïntegreerd geheel vormen. Dit systeem is daarenboven bedienbaar met de Daikin Online Controller. Men bedient de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf de smartphone. Daarnaast kan men ook het energieverbruik in de gaten houden. Zo houdt de gebruiker alles mooi onder controle, waar hij zich ook bevindt.

Link naar You tube movie: https://www.youtube.com/watch?v=p0iQSg6l4OA&list=PLccQfkDSXwiWEmyVKKe9IqCkpusj_4jbd&index=9

Daikin Infosessie: nieuwe residentiële vervangingsoplossingen op 12/09 te Gent of 28/09 te Herentals

Daikin nodigt u van harte uit op een infosessie op 12 september in Gent of op 28 september in Herentals van 8.30 uur tot 13.30 uur. U ontdekt er de laatste trends in verwarmingstechnieken voor vervanging. Daikin stelt er oa. R32 Multi Lucht-Luchtwarmtepompen voor.

Schrijf u in via deze link :

Link: http://daikin.formstack.com/forms/huisvesting_september_2017

 

 • KALENDER 2017

Graag geven wij u ook nog ter info de aankomende activiteiten en evenementen mee. U kan de agenda steeds raadplegen op de website (www.fexpro.be)

- Dinsdag 05/09: Algemene Ledenvergadering te Zaffelare

- Donderdag 14/09: Studiedag Alternatieve Woonvormen te Hotel Serwir, St. Niklaas

- Donderdag 21/09: Ledenvergadering: Vastgoedlunch (met CIB Antwerpen) te Hof Ter Delft, Ekeren

- Zondag 08/10: BIS-ontbijt te Flanders Expo, Gent

- Vrijdag 13/10: BIS: Dag van het Vastgoed - Professionals te Flanders Expo, Gent

- Vrijdag 20/10: Bedrijfsbezoek Vandersanden Group te Bilzen

- Dinsdag 28/11: Algemene Ledenvergadering te AntwerpenInvesteringsprojecten te Servië

Gentlemen,

 

We hope this message finds you all well. We are sure that you are looking forward to you summer vacations and certainly hope that you have a good time with your families.

 

Regarding our discussions in Belgrade, we recall that you requested that we share any perspective business opportunities that we come upon in the southeast Europe region. Accordingly, there are 2-3 opportunities that are very interesting that we would like to share with you. These are medium size investments, and something that you may consider to be a convenient size to enter and test the market.

 

If this is of interest to you, we would be happy to organize a Skype call anytime in the week of 3rd July. If you would like some additional information in the meantime, we can most definitely send a short brief on each of the investment opportunities.

 

We look forward to hearing back from you.

 

Kind regards,

Vladimir Milovanovic and Milan Jankovic

mj_arh@yahoo.comBedankingen Servische hosts na studiereis Servië

Onderstaande bedankingen werden reeds ontvangen na de studiereis naar Servië:

 

Van Ambassadeur Leo D'aes:

 

"Mijnheer de Voorzitter,

 

Ik bevestig ontvangst van uw Lexicon, begeleid van uw vriendelijke brief, die ik ten zeerste waardeer.

 

Ik dank U van harte voor dit waardevolle geschenk dat tegelijk een mooie souvenir vormt van onze hartelijke ontmoeting. Ik kijk graag uit naar de opvolging ervan.

 

Met achtingsvolle groet,

 

Leo D’aes"

 

Van de Project Manager bij Turner International LLC:

 

"Dear sirs,

It was a pleasure to meet you in Belgrade.

thank you very much for your invitation, we will make sure to visit you in October. We will keep in touch in the meanwhile.

 

Kind regards,

Vladimir Milovanovic "Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van het Vlaams Parlement op 24 mei 2017 beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.