“Kennis en ervaring zijn alleen van nut als ze uitgewisseld worden.”

Meer dan ooit is deze mooie lijfspreuk van onze past-Voorzitter Hendrik Leurs actueel in een wereld die schijnbaar steeds sneller rond haar as draait.

Hij richtte dan ook eind 2013 mee feXpro op, de beroepsfederatie voor vastgoedeXperten en -promotoren, om de kennisberoepen uit de vastgoedsector en de vastgoedpromotoren te verenigen.

Opleidingen en seminaries organiseren, actuele informatie verschaffen, praktijkgerichte werkgroepen organiseren, een aankoopplatform, behartiging van de belangen van de sector, bevordering van onderlinge contacten tussen de leden,….. vormden meteen van bij de start een sterk aanbod van feXpro.

Na de oprichting zorgde dit samen met de inzet van de bestuurders er voor dat feXpro een constante aangroei van het aantal leden kende.

Ik mocht begin 2018 als nieuwe voorzitter de fakkel overnemen van één van de meest erudiete mensen uit onze sector die ik ken. “Big shoes to fill”, maar dat maakt het net zo boeiend.

Na de “jeugdjaren” wil feXpro de komende jaren gans Vlaanderen “veroveren” en het aanbod diensten en tools voor onze leden verder uitbreiden.

De ambities van het nieuwe bestuur zijn dus steil, maar de motivatie is er! Bovendien is er voor versterking gezorgd, want feXpro beschikt vanaf dit jaar over een zevenkoppig bestuur.

Zo willen wij feXpro nog beter laten beantwoorden aan wat u als lid van uw beroepsorganisatie verwacht en bijdragen aan uw professioneel succes.

Met collegiale groeten,


Glenn Geyssens

Voorzitter


Fexpro leden genieten 15% korting op een aantal boeken inzake vastgoed van Larcier

Golfevent - woensdag 27 juni - Golf- en Countryclub Oudenaarde

Op woensdag 27 juni zijn onze leden en partners van harte welkom op ons jaarlijks "Golfevent" in de Golf- en Countryclub te Oudenaarde.

 

PROGRAMMA:

 

Formule 1: Golfwedstrijd 18 holes & BBQ "Team-Up: golfer invites non-golfer" - Unieke golfwedstrijd waarbij de niet-golfer alle putts doet

10u00: koffie-onthaal & registratie

11u00: duo-initiatie "putten"

12u30: shotgunstart golfwedstrijd

17u00: einde wedstrijd

18u30: receptie - prijsuitreiking - BBQ

 

Formule 2: Golfinitiatie & BBQ

15u00: koffie-onthaal & registratie

16u00: golfinitiatie

18u30: receptie - prijsuitreiking - BBQ

 

Formule 3: BBQ

18u30: receptie - prijsuitreiking - BBQ

 

Meer informatie en inschrijven via: 09 221 15 73 of inschrijven@fexpro.beStudiereis Florida

Studiereis Florida

9 december - 16 of 20 december

 

In samenwerking met Dhr. Christian Bohyn van de National Association of Realtors (NAR) organiseert feXpro dit jaar een studiereis naar Florida.

Het vertrek staat gepland op zondag 9 december (Amsterdam - Orlando), bij terugkomst (Orlando/Miami - Amsterdam) is er de keuze uit een korte formule met retour op zondag 16 december en een lange formule met retour op donderdag 20 december.

 

Programma: - VOOR MEER INFO OVER HET PROGRAMMA, ZIE BIJLAGE -

* Dag 1 (09/12): Aankomst - transfer naar Hilton hotel

* Dag 2 (10/12): Vrije dag of bezoek Universal Studios of partijtje golf

* Dag 3 (11/12): Presentatie en bezoek project Champions Gate by Lennar Homes, lunch bij ABD Development, bezoek ABD project 'Providence Gated Golf Community' in Davenport, bezoek Golden Oak Community in Walt Disney Resort (nog te bevestigen), diner gehost door en bezoek aan ORRA (Orlando Regional Realtor Association) in The Orlando Eye

* Dag 4 (12/12): Ontbijt aangeboden door en bij MFRMLS (My Florida Regional Multiple Listing Service), presentatie MLS (Multiple Listing Service), lunch in Citrus Club, voorstelling ORRA Global, receptie, food & drinks

* Dag 5 (13/12): Vrije dag of bezoek Sea World of partijtje golf

* Dag 6 (14/12): (voormiddag nog te bepalen,) presentatie door Florida Realtors over Foreign Real Estate investment in Florida, signeren Memorandum of Understanding, pinning ceremony van de nieuw geïnitieerde feXpro/CIB O-Vl International Realtor Members, diner met Florida Realtors in Topgolf

* Dag 7 (15/12): Vrije dag in Orlando of bezoek Cape Canaveral of partijtje golf

 

* Dag 8 (16/12): Retour via Orlando/Miami (korte formule)

* Dag 12 (20/12): Retour via Orlando/Miami (lange formule)

 

Praktisch: - VOOR MEER INFO OVER PRIJZEN, VLUCHTEN EN ACCOMODATIE, ZIE BIJLAGE -

 

Voor meer informatie en inschrijvingen kan u terecht bij Mevr. Josiane Feierabend (Independant Travel) via josiane@independent-travel.be of 0478/455975 

 

 


Lees verder:

Nieuwsbrief: Gentse parkeerrichtlijnen: toch niet zo bindend als gedacht? Arrest Raad van State 24 april 2018

hoofding_1.png

* Gentse parkeerrichtlijnen: toch niet zo bindend als gedacht? Arrest Raad van State 24 april 2018

bron: LegalNews.be

auteur: Tom Vandecasteele

 

Inzake de Gentse parkeerrichtlijnen werd op 24 april 2018 een arrest geveld door de Raad van State, waarbij mr. Carlos de Wolf en mr. Charlotte De Wolf optraden voor de verzoekende partij tegen de stad Gent en de nietigverklaring werd gevraagd van de beslissing van de gemeenteraad van de stad Gent van 24 november 2014 tot goedkeuring van het parkeerplan Gent 2020 met haar bijlagen.

LegalNews.be vroeg meer uitleg aan mr. Carlos de Wolf en mr. Charlotte De Wolf.

Waarover ging het geschil?

Op 24 november 2014 keurde de Gentse gemeenteraad het Parkeerplan Gent 2020 goed. Het Parkeerplan, onderdeel van het Mobiliteitsplan Gent, werd voorafgaand aan het Mobiliteitsplan reeds goedgekeurd en niet aan een openbaar onderzoek onderworpen. Hierdoor kregen de belanghebbende niet de mogelijkheid om hun opmerkingen op dit Parkeerplan Gent 2020 te formuleren.

Het Parkeerplan Gent 2020 bevatte drie deelnota’s waaronder de deelnota “Parkeerrichtlijnen”. In deze deelnota werd de reeds alomgekende richtlijn van maximum 0,6 parkeerplaatsen met nieuwe wooneenheid vastgelegd. Menig projectontwikkelaar was verbolgen want naast het terugschroeven van de publieke parkeerplaatsen, werd nu ook het realiseren van private parkeerplaatsen (op eigen terrein) aan banden gelegd.

Bij vergunningsaanvragen werd meegedeeld dat deze richtlijnen dienden gerespecteerd te worden, zoniet zou de dienst Mobiliteit de aanvraag ongunstig adviseren.

Waarom was de rechtskracht van deze richtlijnen op zijn minst twijfelachtig te noemen?

De bestreden beslissing doet zich formeel voor als een (onderdeel van) het mobiliteitsplan. De Stad Gent verklaarde ter zitting zelf dat de bestreden beslissing als een mobiliteitsplan te kwalificeren is. Ook op haar website stelt zij dat het parkeerplan deel uitmaakt van het mobiliteitsplan, of nog, dat het mobiliteitsplan onder meer uit het parkeerplan bestaat.

Niettegenstaande de indruk werd gewekt door de stad Gent dat het Parkeerplan Gent 2020 slechts een beleidsplan is en bijgevolg geen bindende kracht heeft, werd vastgesteld dat bij vergunningsaanvragen de norm toch dwingend werd toegepast. Het niet respecteren van deze richtlijn leidde tot een ongunstig advies over de aanvraag en een weigering van de vergunning.

Daarnaast werden het Parkeerplan Gent 2020 niet correct bekendgemaakt. Immers, het Parkeerplan Gent 2020 diende overeenkomstig artikel 19, § 5, van het mobiliteitsdecreet bij uittreksel te worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Dat laatste is niet gebeurd.

De stad Gent was van oordeel dat de publicatie op de webstek van de stad Gent voldoende was. Echter, de bestreden beslissing kon slechts worden gevonden na een tiental keer doorklikken. Ook bleek de datum van bekendmaking, ofschoon uitdrukkelijk door artikel 186 van het gemeentedecreet vereist, niet op de website te zijn vermeld.

Wat was het standpunt van de Raad van State?

In het kader van een procedure tot nietigverklaring heeft de Raad van State in haar arrest van 24 april 2018 geoordeeld dat de stad Gent de publicatieverplichting heeft miskend door het Parkeerplan Gent 2020, als onderdeel van het Mobiliteitsplan, niet te publiceren in het Belgisch Staatsblad.

De Raad van State oordeelde ook dat de bekendmaking op een webstek, waarbij tot tien maal toe moet worden doorgeklikt, geenszins een transparante bekendmaking vormt. De stad Gent zal de bekendmakingen op haar website in de toekomst dan ook maar beter op een transparantere wijze organiseren.

Daarnaast werd door de Raad van State geoordeeld dat het Parkeerplan Gent 2020, alsook de deelnota Parkeerrichtlijnen, een zuiver beleidsdocument is en verder moet worden gepreciseerd en uitgevoerd in een akte met rechtsgevolgen. Indien de stad Gent het Parkeerplan en de deelnota’s zou aanwenden als een instrument met rechtsgevolgen maakt zij zich schuldig aan onwettig – sanctioneerbaar – overheidshandelen, aldus de Raad van State.

Indien de stad Gent bijgevolg bij het verlenen van vergunningen de voorbije jaren de parkeernorm als dwingende norm heeft gehanteerd, heeft zij zich dan ook schuldig gemaakt onwettig overheidshandelen.

Wat brengt de toekomst?

De stad Gent zal moeten nagaan op welke wijze zij haar Parkeerplan Gent 2020 zal remediëren. Een correcte publicatie is alleszins een eerste vereiste. Daarnaast valt het nog af te wachten in welke concrete rechtsnormen de beleidsmatige richtlijnen zullen worden omgezet door de stad Gent.

 

Klik hier voor het volledige arrest van de Raad van state van 24 april 2018Opleiding Taksado

UITNODIGING OPLEIDING "TAKSADO"

Dinsdag 5 juni: 14u30 - 16u30
Kasteel van Saffelaere

 

 

Geachte leden,

 

Zoals u vernam op de vorige ledenvergadering wordt er door het bestuur gewerkt aan een digitale strategie.

Bedoeling is om een “Digital Toolbox” met interessante programma’s en app’s aan de leden te kunnen aanbieden tegen scherpe voorwaarden.

 

Zo zullen wij u Taksado, het online taxatie programma voor professionals, aanbieden: http://www.taksado.be/   

We willen ook de vele geïnteresseerde leden wegwijs maken in alle mogelijkheden van Taksado.

 

Graag nodigen we u en uw medewerkers uit op dinsdag 5 juni, van 14u30-16u30, in het Kasteel van Saffelaere.

De opleiding is gratis, wel vragen we u uw eigen laptop mee te brengen en in te schrijven via info@fexpro.be

 

We zijn ook op zoek naar een 3-tal leden die geïnteresseerd zijn om een doorgedreven opleiding te volgen.

Deze 3 leden zullen dan op hun beurt gevraagd worden de andere leden wegwijs te maken in Taksado, tijdens een aantal opleidingssessies in het feXpro-huis te Zwijnaarde.

Kandidaten kunnen steeds contact opnemen met het secretariaat via het nummer 09/221 15 73 of per mail naar info@fexpro.be

 

 Kleiduifschieting

 

UITNODIGING

Grote Kleiduifschieting

21 mei 2018

feXpro vzw en Wildbeheereenheid "De Mandelvallei" vzw nodigen u uit voor de 10de grote kleiduifschieting op 21 mei 2018.

·        Locatie: Terrein Bollestraat 7 - 9880 Lotenhulle

·        Aanvang: vanaf 10u en einde voorzien rond 17u30

De ganse dag zijn er de volgende standen beschikbaar:

- Rabbit

- Chandelle vertrekkend

- Opstijgend vanop een hoogtewerker

- Afkomende kleiduif

- Trap

- Oefenstanden

 

Als 7 clays geraakt worden per serie dan ontvangt de schutter een ticket en 3 tickets geven recht op een doos (25 st.) kleiduifpatronen.

Tussen 12u en 13u30 is er de mogelijkheid tot deelname aan een maaltijd met lekkere frietjes - groenten en kip.

Er zijn een 20-tal demo wapens van BROWNING ter beschikking die kunnen gebruikt worden mits afgifte van identiteitskaart.

Patronen (staalhagel verplicht) dienen bij voorkeur ter plaatse aangekocht te worden en dit aan de symbolische prijs van 7€ per doos van 25 stuks (cal12).

 

feXpro vzw en de inrichters zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

 

·        Inschrijven en meer info: martial@immosafe.be / 0475827666