“Kennis en ervaring zijn alleen van nut als ze uitgewisseld worden.”

Meer dan ooit is deze mooie lijfspreuk van onze past-Voorzitter Hendrik Leurs actueel in een wereld die schijnbaar steeds sneller rond haar as draait.

Hij richtte dan ook eind 2013 mee feXpro op, de beroepsfederatie voor vastgoedeXperten en -promotoren, om de kennisberoepen uit de vastgoedsector en de vastgoedpromotoren te verenigen.

Opleidingen en seminaries organiseren, actuele informatie verschaffen, praktijkgerichte werkgroepen organiseren, een aankoopplatform, behartiging van de belangen van de sector, bevordering van onderlinge contacten tussen de leden,….. vormden meteen van bij de start een sterk aanbod van feXpro.

Na de oprichting zorgde dit samen met de inzet van de bestuurders er voor dat feXpro een constante aangroei van het aantal leden kende.

Ik mocht begin 2018 als nieuwe voorzitter de fakkel overnemen van één van de meest erudiete mensen uit onze sector die ik ken. “Big shoes to fill”, maar dat maakt het net zo boeiend.

Na de “jeugdjaren” wil feXpro de komende jaren gans Vlaanderen “veroveren” en het aanbod diensten en tools voor onze leden verder uitbreiden.

De ambities van het nieuwe bestuur zijn dus steil, maar de motivatie is er! Bovendien is er voor versterking gezorgd, want feXpro beschikt vanaf dit jaar over een zevenkoppig bestuur.

Zo willen wij feXpro nog beter laten beantwoorden aan wat u als lid van uw beroepsorganisatie verwacht en bijdragen aan uw professioneel succes.

Met collegiale groeten,


Glenn Geyssens

Voorzitter


Fexpro leden genieten 15% korting op een aantal boeken inzake vastgoed van Larcier

Nieuwsbrief: BTW-aftek op commissielonen (uitspraak Hof van Beroep Gent)

hoofding_1.png

* BTW-aftrek op commissielonen en andere publicitaire kosten: Hof van Beroep Gent roept bouwpromotoren een halt toe

Bron: © Lydian

 

Het komt geregeld voor dat bouwpromotoren bouwen op andermans grond. De bouwpromotor verkoopt dan het opgerichte gebouw aan de uiteindelijke koper en deze laatste koopt het bijhorend grondaandeel aan bij de grondeigenaar.

Het hof van beroep te Gent heeft zich uitgesproken over de aftrek van btw in verband met deze praktijk.

Doordat het in dergelijk geval om nieuw opgerichte gebouwen gaat en de bouwpromotor een beroepsoprichter is, is er btw verschuldigd bij de verkoop van het gebouw.

De grond vormt in dit geval in fiscaal opzicht geen geheel met het gebouw, waardoor de grond op zijn beurt is vrijgesteld van btw en aan registratierechten onderworpen.

Voor de verkoop wordt doorgaans beroep gedaan op een vastgoedmakelaar, op wiens commissieloon 21% btw verschuldigd is.

Daar de makelaar enkel in opdracht werkt van de bouwpromotor, zal deze het volledige commissieloon aanrekenen aan de bouwpromotor.

De bouwpromotor is in dergelijk scenario geneigd om de btw verschuldigd op het commissieloon (en andere publicitaire kosten) volledig in aftrek te nemen, zonder een deel van deze kosten door te rekenen aan de grondeigenaar. Een deel van het commissieloon (en andere publicitaire kosten) betreft echter niet de werkzaamheden van de bouwpromotor zelf, maar die van de grondeigenaar. Aangezien op het deel van deze kosten dat betrekking heeft op de verkoop van de grond geen btw verschuldigd is, is een volledige btw-aftrek niet mogelijk.

Het hof van beroep te Gent gaat niet mee in de praktijk waarbij de bouwpromotor de btw over alle commissielonen en andere publicitaire kosten in aftrek neemt. Het hof heeft dan ook geoordeeld dat de bouwpromotor slechts de btw in aftrek kan nemen die betrekking heeft op het commissieloon en andere publicitaire kosten die werden gemaakt voor de verkoop van het gebouw.

Dit arrest van het hof van beroep te Gent ligt in lijn met de praktijk van de administratie, waardoor deze laatste voortaan een precedent heeft op basis waarvan zij de aftrek van een bepaald deel van de btw kan verwerpen.Nieuwsbrief: Oproep GeCoRo Gent + brandstofcelverwarming Viessmann

hoofding_1.png

Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening zoekt deskundige leden

De Stad Gent doet een oproep naar deskundigen die zich kandidaat willen stellen voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro) wordt vanaf volgende legislatuur opnieuw samengesteld. De Stad Gent doet nu een oproep naar deskundigen die zich hiervoor kandidaat willen stellen, bij voorkeur inwoners van Gent. Zij hebben tijd om te reageren tot en met maandag 31 december 2018.

De Gecoro is enerzijds samengesteld uit een groep (deskundige) vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen. Ze zijn onder meer actief in één of meer milieu- en natuurverenigingen, verenigingen van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen van handelaars, verenigingen van landbouwers en in één of meer verenigingen van werknemers. De gemeenteraad bepaalt welke verenigingen hiertoe aangeschreven worden en benoemt hun vertegenwoordigers in de Gecoro.

Naast deze vertegenwoordigers uit het verenigingsleven zoekt de Stad Gent ook andere deskundigen, die voeling hebben met de ruimtelijke ontwikkeling van Gent of beschikken over een aantoonbare kennis van ruimtelijke problematieken en methodieken (op het vlak van wonen, mobiliteit, stedenbouw, ruimtelijke of landschapsplanning, architectuur, erfgoed, inspraak en participatie, sport en recreatie, onderwijs, …).

Politieke mandatarissen, werknemers van de Groep Gent, ambtenaren van hogere overheden die verantwoordelijk zijn voor projecten op het grondgebied van Gent, of tot wiens opdracht het behoort om vergunningsaanvragen of ruimtelijke plannen vanuit Gent te beoordelen en adviseren, kunnen niet benoemd worden om als deskundige in de Gecoro te zetelen.

Geïnteresseerden sturen uiterlijk op maandag 31 december 2018 hun motivatie samen met een kopie van hun diploma's naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Meer info

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning – GECORO

gecoro@gent.be

 

* De brandstofcelverwarming Vitovalor PT2 van Viessmann

De brandstofcelverwarming Vitovalor PT2 van Viessmann is de perfecte energiecentrale voor gezinswoningen met een groot elektriciteitsverbruik (meer dan 3.500 kWh per jaar). Het is een toestel dat via warmtekrachtkoppeling warmte en elektriciteit opwekt door een elektrochemisch proces waarbij waterstof en zuurstof met elkaar reageren.

Reken op de expertise van Viessmann en Panasonic

Voor de Vitovalor PT2 bouwt Viessmann op de expertise van Panasonic. Betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn twee belangrijke voorwaarden bij alle Viessmann-innovaties. Daarom wordt in de micro-WKK-module een brandstofcelmodule van Panasonic gebruikt. In de Vitovalor PT2 werd deze brandstofcel ingebouwd in een perfect afgestemd verwarmingssysteem met gascondensatieketel, warmwaterboiler, buffervat voor verwarmingswater en regeling. 

Voldoende warmte en stroom voor een gezinswoning

De Vitovalor PT2 voorziet voldoende warmte om de totale warmtebehoefte van een gezin te dekken. We spreken dan over een totaal dat kan oplopen tot 32 kW. Voor de apparaten in het huishouden gebruik je de elektriciteit die het toestel produceert. De elektrische energie van 16,5 kWh is ruim voldoende om thuis mee aan de slag te gaan. Gebruik je in een korte tijdspanne veel warm water? Of draait de verwarming tijdens de piekuren op volle toeren? Dan wordt de geïntegreerde gascondensatieketel automatisch ingeschakeld wanneer de warmte van de brandstofcelmodule niet volstaat. 

Hoe ziet een Vitovalor PT2 eruit?

Deze brandstofelverwarming bestaat uit twee eenheden: een brandstofcelmodule en een piekbelastingsmodule met geïntegreerde gascondensatieketel, een buffervat voor verwarmingswater en een warmwaterboiler. Daarnaast heb je ook de hydraulica, de sensoren en regeling. Dit toestel, dat op het eerste gezicht reusachtig lijkt, neemt amper 0,65 m² van je garage, zolder of berging in beslag.

Stijgende stroomprijzen? Nee, bedankt.

Zelf een deel van je energie opwekken, dat klinkt als een ver-van-mijn-bedshow. Maar vergis je niet: dankzij de Vitovalor heb je een compacte energiecentrale in huis. En dat heeft heel wat voordelen. Zo produceer je zelf een deel van je energie en ben je niet langer volledig afhankelijk van het openbare elektriciteitsnet. Dat betekent meteen ook dat je losstaat van de stijgende stroomprijzen. En daar zal je portemonnee je vast dankbaar voor zijn. Bovendien geniet je bij de aankoop van een Vitovalor PT2 van hoge subsidies via Europa.

 

Meer info : allesoverdebrandstofcel.bePress Release ondertekening MoU Florida Realtors

Een delegatie van een 35-tal feXpro leden en -bestuur vertoeven momenteel op studiereis in Florida. Daar werd vorige vrijdag een Memorandum of Understanding (MoU) getekend tussen de president van de Florida Realtors, Mevr. Christine Hansen, en onze voorzitter Dhr. Glenn Geyssens. Hieronder vindt u de officiële press release van deze samenkomst en ondertekening. 

 

ORLANDO, Fla.Dec. 14, 2018 /PRNewswire/ -- Florida Realtors and feXpro, a top real estate organization in Belgium, today signed a Memorandum of Understanding (MoU) for 2018-2019. The MoU establishes the cooperation of the two Realtor organizations in developing a mutually beneficial relationship for their respective association members.

 

"As professionals in the real estate industry, we take pride in providing our knowledge and expertise to clients in FloridaBelgium and throughout the world," said 2018 Florida Realtors President Christine Hansen. "Florida Realtors and feXpro share common goals. We look forward to continuing our partnership and building more connections that increase trans-national business opportunities for all of our members."

As part of the agreement, Florida Realtors and feXpro "affirm the value of international collaboration and agree to exchange information in the general field of real estate, promote professionalism in the real estate industry and engage in other activities that provide mutual benefits."

 

Founded in 2013, feXpro covers the Flemish and Brussels markets. Its members are real estate professionals, notaries, architects, real estate developers, builders and appraisers. The organization offers accredited training for the real estate profession and serves as the National Association of Realtors' bilateral partner in Belgium.

 

Following their motto: "Knowledge and experience are only of use when being exchanged," feXpro supports activities that exchange knowledge and experience. That's why, according to 2018-19 feXpro President Glenn Geyssens, establishing this relationship between Florida Realtors and feXpro enables both organizations to develop a greater mutual understanding and more opportunities for collaboration.

 

Serving as "the voice for real estate in Florida," Florida Realtors is the largest professional trade association in the state with more than 180,000 Realtor members in 52 local real estate boards and associations.

The MoU announcement took place today at Florida Realtors headquarters in Orlando, Fla. Along with Geyssens and Hansen, also present at the event were Florida Realtors 2019 CEO Margy GrantWilly Haegens, honorary president and founder of feXpro; Christian Bohyn, a member of the Osceola County Association of Realtors and the National Association of Realtors® (NAR) ambassador to Belgium and the NetherlandsMaria Grulich, Florida Realtors director of global business; and additional members of feXpro and Florida Realtors. More than 30 members of feXpro participated in the Florida visit.

 

Sponsors include the Orlando Regional Realtor® Association, the Osceola County Association of Realtors, The Grove and MoneyCorp.

 

Florida Realtors® serves as the voice for real estate in Florida. It provides programs, services, continuing education, research and legislative representation to its 180,000 members in 52 boards/associations. Florida Realtors® Media Center website is available at http://media.floridarealtors.org.

 

SOURCE Florida Realtors

 

Related Links

https://www.floridarealtors.org

 

bron: https://www.prnewswire.com/news-releases/florida-realtors-and-fexpro-in-belgium-sign-mou-300765812.htmlLydian verkozen tot beste Belgische advocatenkantoor in 2018

Lydian verkozen tot beste Belgische advocatenkantoor in 2018

Proficiat gewenst aan Lydian, in het bijzonder aan onze feXpro-leden bij Lydian: Mr. Geert De Neef en Mr. Anne-Victoire Vandekerckhove!

 

Op 13 november sleepte Lydian tijdens de Trends Legal Awards de trofee voor Beste advocatenkantoor in de wacht. Op de gala-uitreiking in Brussel werden, onder auspiciën van het zakenblad Trends/Tendances al voor de vijfde keer advocatenkantoren bekroond die uitmunten dankzij hun expertise, knowhow en innovatie.

Lydian ontving de hoofdprijs van het beste advocatenkantoor in België van een onafhankelijke jury legal experts als erkenning voor haar prestaties, in de aanwezigheid van meer dan 400 advocaten, bedrijfsjuristen en professionals uit de juridische sector.

Erkenning voor harde werk

De prestigieuze award voor Beste advocatenkantoor binnenrijven is een hele eer voor Lydian. Het is de kroon op hun werk van de voorbije 17 jaar en een enorme erkenning voor alle vennoten, advocaten en medewerkers.

Ze zijn hun cliënten natuurlijk ook erg erkentelijk voor het vertrouwen dat ze keer op keer in ons stellen. Dat deze award hen is toegekend door een jury bestaande uit bedrijfsjuristen van gerenommeerde bedrijven maakt deze overwinning des te mooier.

Puur Belgisch én onafhankelijk

Lydian is het allereerste Belgische onafhankelijke zakenadvocatenkantoor die de Trends Legal Award voor beste advocatenkantoor wint. Een hele prestatie, want opboksen tegen de internationale reuzen van de advocatuur is geen eenvoudige opdracht. 

No-nonsense aanpak loont

De award toont voor ons aan dat Lydian de voorbije jaren een enorme stap vooruit heeft gezet. Met hun no-nonsense pragmatische aanpak en hun grote beschikbaarheid naar hun cliënten toe zijn ze erin geslaagd om een service naar het Angelsaksische model aan te bieden tegen tarieven die aangepast zijn aan de Belgische realiteit. Hun kantoor is zo uitgegroeid tot een van de grootste op de Belgische markt. 

Nationale focus, internationaal netwerk

Dat een puur Belgisch kantoor ook internationale klanten kan servicen, blijkt uit de cliëntenlijst van Lydian. Hun kantoor focust zich op de Belgische markt, maar heeft wel uitstekende contacten met andere onafhankelijke topkantoren in heel Europa en bij uitbreiding de wereld. Hun samenwerking met hun uitgebreide buitenlandse netwerk heeft aangetoond dat zij hun Belgische cliënten kunnen begeleiden in hun internationale expansie op een manier die niet moet onderdoen aan dat van de grote internationale kantoren.Nieuws van partner Daikin

* Product nieuwigheid

Daikin Altherma 3 met R32 koelmiddel - Een superieur niveau qua comfort, energierendement en betrouwbaarheid.

Daikin Altherma 3 bestaat uit verschillende units en levert verwarming voor nieuwe woningen met warmtepompen. Daikin Altherma 3, de derde generatie van Daikin beroemde verwarmingsassortiment, gebruikt de kenmerkende Bluevolutiontechnologie, een combinatie van compressoren van Daikin en koelmiddel R-32, om een seizoensrendement van A++ te halen.

Lees meer hier.