“Kennis en ervaring zijn alleen van nut als ze uitgewisseld worden.”

Om de belangen van de vastgoedexperten en vastgoedpromotoren, nu en in de toekomst, gedegen te verdedigen hebben wij de vzw Fexpro opgericht.

De jarenlange ervaring van de oprichters en de raad van bestuur, hun permanente inzet voor de professionalisering van het beroep en hun gedrevenheid tot vervolmaking staan garant voor het welslagen van deze nieuwe belangenvereniging.

Wij bieden aan alle leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten op verschillende events en vormingsmomenten met gerenommeerde gastsprekers en deskundigen. Wij zorgen op zeer regelmatige basis voor specifieke beroepsgerichte opleidingen. U kunt indien gewenst ook deel uitmaken van de verschillende praktijkgerichte en praktijkgestuurde werkgroepen. Tevens kunnen alle leden via Fexpro ook genieten van verschillende voordelen van onze zakenpartners.

Laat ons even weten wat we voor mekaar kunnen betekenen, via een mailtje, een brief of ter gelegenheid van onze events.

In de overtuiging met Fexpro een representatief platform te bieden aan alle vastgoedexperten en vastgoedpromotoren,

Met vriendelijke groeten,

Hendrik Leurs
Voorzitter


Fexpro leden genieten 15% korting op een aantal boeken inzake vastgoed van Larcier

Ledenvergadering 28 november 2017

UITNODIGING

ALGEMENE LEDENVERGADERING - feXpro vzw

 

 

Zeer Geachte Collega,

 

Wij hebben het genoegen om u uit te nodigen op de algemene ledenvergadering van feXpro.  

WANNEER?        Dinsdag 28 november 2017

WAAR?              Kasteel van Saffelaere, Kerkstraat 37 te Lochristi

  

AGENDA themavergadering

10u00          Verwelkoming met koffie en handtekenen van het aanwezigheidsregister

10u30          Thema-vergadering 

 • Voorwoord - door Hendrik Leurs, voorzitter
 • Invloed van normeringen en nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen – Uitdagingen en verwachtingen voor de bouw – door Marc Dillen (Directeur-generaal Vlaamse Confederatie Bouw)
 • Uiteenzetting studiedag ‘Zorg met wonen’, met aandacht voor bestemming woonvreemde panden, en ‘Wonen met zorg’, met aandacht voor alternatieve financieringsvormen, inclusief bezoek aan Zorgdorpen – door Hendrik Leurs (voorzitter feXpro)
 • 5’ juridische actualiteit: Verschil in behandeling en stuitingsmogelijkheden tussen de gemeenrechtelijke verjaringstermijn en de verjaringstermijn van de 10-jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer – door Meester Hans Herbrant (Herbrant Partners Advocaten - lid feXpro)
 • 5’ notariële actualiteit: Bewijs van de koopovereenkomst van onroerend goed met toepassing van moderne communicatiemiddelen – door Notaris Johan Dedoncker (lid feXpro)

 

12u00          Receptie en 3-gangen-lunch

 

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK – STADSKLEDIJ VERPLICHT

INSCHRIJVEN KAN VIA DE UITNODIGING IN UW MAILBOX

Gelieve er rekening mee te houden dat indien u bent ingeschreven maar afwezig blijft of niet het aanwezigheidsregister tekent, de lunch gefactureerd zal worden.

Indien u niet bent ingeschreven maar toch naar de ledenvergadering komt en blijft voor de lunch wordt deze eveneens gefactureerd. Dit uit respect voor de keuken van het Kasteel van Saffelaere. Met dank voor uw begrip.

 

Wij kijken er naar uit om u te mogen verwelkomen.

 

Met collegiale groeten,

Hendrik Leurs

Voorzitter feXpro vzwNieuwsbrief: Wijziging Bodemdecreet en terugblik BIS-beurs

hoofding_1.png

  

 * Wijziging Bodemdecreet aangekondigd: verplicht bodemonderzoek voor risicogronden

 • De hoofddoelstelling van het wijzigingsdecreet is de sanering van alle historisch verontreinigde bodems tegen 2036. Momenteel worden alle gronden met historische bodemverontreiniging door OVAM in kaart gebracht;
 • De huidige onderzoeksmomenten (overdracht van een risicogrond, stopzetting of sluiting van een risico-inrichting of periodiek bij actieve risico-inrichtingen) worden aangevuld met een verplicht onderzoeksmoment voor nog niet onderzochte risicogronden;
 • Deze verplichte bodemonderzoeken zullen gefaseerd gebeuren voor verschillende categorieën van risico-inrichtingen;
 • De decreetgever voorziet in een mogelijkheid tot vrijstelling voor particulieren onder bepaalde voorwaarden;
 • Daarnaast wordt voorzien in de opheffing van veralgemeende conformverklaring van bodemonderzoeken, in de optimalisering van sectorfondsenregeling en in de integratie van de regelgeving omtrent grondverzet.

* Terugblik BIS-beurs

Met meer dan 100 inschrijvingen voor de Infonamiddag "Investeren zonder zorgen" en meer dan 330 (toekomstige) vastgoedprofessionals op de workshops van de Dag van het Vastgoed, onder meer gegeven door Minister Joke Schauvliege, kijken we terug op een geslaagde BIS-beurs. Meer foto's en de powerpointpresentaties van de workshops vindt u op onze website www.fexpro.be

foto3.jpg DSCN1391.JPG DSCN1398.JPG IMG_2498.jpg

 

* Overzicht van onze partners

In een volgende nieuwsbrief zal u een overzicht ontvangen van al onze partners en hun producten of diensten. U kan deze informatie ook steeds terugvinden op onze website www.fexpro.be

 

 Nieuwsbrief: Nieuws van partner Daikin en XsolveIT/Xerox

hoofding_1.png

  

 * Uitnodiging Real Estate Professional Event van Daikin

Beste Real Estate professional,

 

Daikin nodigt u vriendelijk uit op een exclusief event voor de real estate professional. Tijdens dit event op 15 november '17 blikken we samen met een aantal trendsetters uit de sector vooruit op het komende decennia.

 

U bent tevens uitgenodigd voor een geleid bezoek van de Europese productie eenheid om het complete ontwikkelings- en productieproces van de Daikin warmtepompen te bekijken.

    

Laten we samen aan de toekomst bouwen!

 

Hierbij de link naar de uitnodiging. http://daikinbelgium.com/t/1C71-56X1E-796ZZ8KVD7/cr.aspx

Hierbij de link naar het inschrijvingsformulier. http://daikinbelgium.com/t/1C71-56X1E-6ZZ8KV-2TC40D-1/c.aspx

    

Programma : 15/11/17

 

13:00 – 13:15 : Ontvangst

13:15 – 14:30 : Factory visit*

14:30 – 18:00 : Seminarie : experten uit de sector delen hun visie.

18:00 – 19:30 : Receptie met networking

*Indien u niet aan het fabrieksbezoek wenst deel te nemen: 14:15 – 14:30 : ontvangst

 

* XsolveIT/Xerox: kortingen, overname lopende overeenkomsten, cloud-applicaties,...

Bekijk wat XsolveIT/Xerox als partner allemaal voor u kan betekenen in bijlage van deze nieuwsbrief.


Lees verder:

Nieuwsbrief: Fiscaal nieuws

hoofding_1.png

  

Optionele BTW-heffing op professionele huur. Een opportuniteit voor verhuurders

 • Vanaf 1 januari 2018 is het mogelijk om vrijwillig 21% btw te heffen op de verhuur van een onroerend goed voor professioneel gebruik;
 • Deze regeling geldt enkel indien de huurder een ondernemer is of een beoefenaar van een vrij beroep die het gehuurde goed hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt;
 • Het gevolg voor verhuurders is dat ze de betaalde btw bij de aankoop of renovatie van het verhuurde goed voortaan kunnen recupereren;
 • Aangezien de verhuurder de betaalde btw op de bouw of renovatie van het verhuurde goed niet meer noodzakelijk moet doorrekenen in de huurprijs, zou deze regeling tot een verlaging van de huurprijzen kunnen leiden;
 • Ook de huurder kan de btw die hij ontvangt in het kader van zijn beroepsactiviteiten in aftrek brengen van de btw die hij op de huur betaalt.

Regelgeving inzake overdracht van appartementen op risicogrond versoepeld

 • Het nieuwe decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw voorziet sinds 17 juli 2017 in een soepelere overdracht van appartementen op risicogrond in het kader van een vereenvoudigde mede-eigendom;
 • Bij de overdracht van een risicogrond moet in beginsel voorafgaandelijk een oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het verslag daarvan moet worden bezorgd aan de OVAM;
 • Echter, voor de overdracht van privatieve kavels binnen een appartementsgebouw bestaat er een afwijking op deze verplichting. Er moet immers geen oriënterend bodemonderzoek worden uitgevoerd als de privatieve kavel niet verbonden is met de risico-inrichting;
 • Deze afwijking wordt nu uitgebreid tot de vereenvoudigde mede-eigendommen. Dit zijn mede-eigendommen waarbij alle mede-eigenaars ermee ingestemd hebben om de toepassing van de Appartementswet uit te sluiten en waarbij er bijgevolg geen vereniging van mede-eigenaars bestaat.

 

 Bedrijfsbezoek Vandersanden Group 20/10

 

UITNODIGING BEDRIJFSBEZOEK VANDERSANDEN GROUP

VRIJDAG 20 OKTOBER 2017, vanaf 8u30
GRATIS DEELNAME VOOR ALLE LEDEN

Programma

1.    8u30

 • Onthaal feXpro gebouw te Zwijnaarde (Industriepark 3a)
 • Busrit om 9u naar Vandersanden te Kleine-Spouwen (Bilzen) met tussenstop te Antwerpen (Crown Plaza) voor de Antwerpse leden

2.    11u00: Vandersanden  – Riemsterweg 300, 3740 Bilzen

 • Aankomst bij Vandersanden te Bilzen
 • Presentatie over Vandersanden Group
  • Voorstelling bedrijf - Evolutie door de jaren heen
  • Toelichting verschillende productgroepen (types, gevelstenen, baksteenstrip, oplossingen in combinatie met isolatie, E-Board en EBrick)
  • Uitleg van het productieproces adhv bedrijfsfilm
  • Technische aspecten zoals maattolerantie en CE-normeringen

3.    12u00: Lunch

4.    13u00: Fabrieksbezoek

 • Baksteen in praktijk: Bezoek aan de fabriek in werking met de volgende fases: kleiopslag, kleivoorbereiding, vormen van de baksteen, drogen, bakken en verpakken

5.    14u30: Einde bezoek en busrit naar Zwijnaarde

Opmerking: BIV-erkenning: in aanvraag / gelieve ons te verwittigen indien u niet meerijdt met de bus

Inschrijven kan via info@fexpro.be of dominique@fexpro.be tot maandag 16 oktober.