BIS Invest Congres

logo_BIS_Invest.PNG

Beste

Met ons nieuwe intitiatief het IVV (Instituut voor Vastgoedplanning), organiseren we in het kader van BIS  op 7 en 8 oktober 2019 een tweedaags congres: BIS Invest met als motto "Vastgoed, de hoeksteen van uw vermogensopbouw".

Talrijke sprekers delen hun expertise met u over investeren in diverse types vastgoed, het beheer en onderhoud ervan, fiscale en juridische do's en don'ts. 

Leden en Partners nemen bovendien deel aan verminderde prijs! 

Hierin is eveneens de netwerklunch van 12 tot 14u en de netwerkdrink om 17u inbegrepen. Na afloop kunt u ook nog BIS bezoeken. 

Neem zeker deel, breng collegae mee, nodig uw klanten en relaties uit en kies uit onderstaand programma 3 workshops voor particulieren (voormiddag) of professionelen (namiddag). U kunt één of twee dagen deelnemen naar keuze. 

 

Bekijk ons programma!

 

U vind alle informatie op de website www.ivv-belgie.be

Inschrijven doe je via deze link:  Inschrijven met kortingstarief doe je hier

De erkenning voor opleidingsuren is in aanvraag. 

 

Mocht u graag flyers of GRATIS entree tickets voor de bis beurs ontvangen per post, geef een seintje aan het secretariaat dan bezorgen we u het gevraagde. 

 

Het bestuur van IVV, feXpro, CIB Oost-Vlaanderen hoopt u te mogen verwelkomen op de eerste editie van BIS Invest!

 

Met vriendelijke groeten

 

Glenn Geyssens

Voorzitter feXproIVV NIEUWS: Vastgoedaankoop: Voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af!

 

Vastgoedaankoop: voordelige fiscale afschrijvingsregels lopen eind dit jaar af!

 

Gepubliceerd door IVV op 17 juli 2019

De afschrijvingsregels voor vennootschappen die vastgoed aankopen, ondergaan belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2020.

Momenteel hebben “kleine” vennootschappen nog steeds het recht om een volledige jaarlijkse afschrijving fiscaal af te trekken in het jaar van de vastgoedaankoop zelf.

Dit betekent dat een vastgoedaankoop in november van jaar X, toch recht geeft op een volledige afschrijvingsannuïteit in jaar X.

Kleine vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

• Jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50
• Jaaromzet, exclusief btw: 9.000.000 euro
• Balanstotaal: 4.500.000 euro

Grote vennootschappen kunnen hun vastgoedaankoop slechts “pro rata temporis” in aftrek brengen, dit wil zeggen in verhouding tot het tijdstip waarop het vastgoed wordt aangekocht. Een vastgoedaankoop in november zal fiscaal enkel voor november en december van dat jaar als fiscale kost mogen geboekt worden.

De fiscale gunstregeling voor kleine vennootschappen loopt nu ten einde: met ingang van 1 januari 2020 moeten ook kleine vennootschappen verplicht “pro rata temporis” afschrijven.

Ook het zogenaamde “degressieve afschrijvingssysteem” vervalt op 1 januari 2020. Degressieve afschrijvingen laten toe om een vastgoedinvestering in de aanvangsfase voor een hoger bedrag af te schrijven. Op vanaf 1 januari 2020 gedane vastgoedinvesteringen zal niet meer degressief kunnen worden afgeschreven.

Tot slot blijven kleine vennootschappen nog steeds vrij om de bijkomende kosten op vastgoedaankopen (notariskosten, makelaarskosten, andere éénmalige bijkomende kosten, enz.) ook na 1 januari 2020, hetzij in één keer fiscaal af te trekken, hetzij op langere termijn af te schrijven. Indien de kleine vennootschap ervoor opteert om de kosten af te schrijven in plaats van als een éénmalige kost af te trekken, zal dit voortaan echter wel volgens hetzelfde afschrijvingsritme als de vastgoedinvestering zelf moeten geschieden, en dus niet meer volgens een zelf gekozen korter afschrijvingsritme (zoals nu nog steeds kan).

Conclusie: Wie optimaal van de huidige gunstige fiscale afschrijvingsregels wil genieten, kijkt bij voorkeur uit om nog dit jaar zijn vastgoedinvestering concreet vorm te geven!

 


Handboek aannemingsrecht: exclusieve aanbieding voor feXpro-leden

CIB/feXpro-lid en juridisch adviseur van CIB Oost-Vlaanderen/feXpro, Meester Frank Burssens schreef een nieuw boek over aannemingsrecht.

Een must have binnen de vastgoedwereld. FEXPRO en CIB-leden kunnen het uitgebreide naslagwerk nu aanschaffen aan verminderde prijs!

Alle informatie vindt u in de folder in de bijlage.


Lees verder:

Te huur: Kantoorruimte te Zwijnaarde

In ons CIB-gebouw te Zwijnaarde is er sinds kort een kantoorruimte vrijgekomen.

Het betreft een kantoor op de 1ste verdieping: 20m² (4,65 x 4.3) .

  • Het kantoor is voorzien van individuele airco en bij het gebouw is er ook een parking.
  •  
  • Terschikkingstellingsovereenkomst van € 400/maand excl. 21% BTW, zonder communicatiekosten maar inclusief EGW, Ivago (papier/rest), wekelijkse schoonmaak, gebruik gemeenschappelijke keuken en mogelijkheid tot gebruik vergaderzalen.

Tijdens de kantooruren kan u altijd op afspraak met ons secretariaat dit kantoor bezoeken. Bel ons op 09/220 22 05.
Kent u iemand die op zoek is naar een aangename werkplek? Dan kunt u rekenen op een eenmalige nettocommissie van 15% berekend op jaarbasis.

Foto's van de ruimte kan u in onderstaande link terugvinden.NIEUWSBRIEF: Btw-aftrek publiciteitskosten en commissies bij bouwpromotor: Hof van Cassatie vraagt het Hof van Justitie om verduidelijking

 

Btw-aftrek publiciteitskosten en commissies bij bouwpromotor: Hof van Cassatie vraagt het Hof van Justitie om verduidelijking.

 

ref. Stijn Vastmans - Samira Moujahid @ tiberghien

Bij vastgoedontwikkeling is het een courante praktijk dat een bouwpromotor een project realiseert op andermans grond. De grondeigenaar verleent hierbij een opstalrecht/bouwtoelating aan de promotor die het project realiseert. De opstallen worden door de bouwpromotor verkocht, onder toepassing van de btw, terwijl de grondeigenaar de respectievelijke grondaandelen verkoopt, onder toepassing van registratierechten.

 

Het is ook een standaardgegeven dat bij dergelijke gesplitste verkopen van grond en gebouw discussies ontstaan over de btw-aftrek van zogenaamde “gemengde kosten”. Dit betreft met name de btw op publiciteitskosten, administratiekosten en kosten van een makelaar die standaard door de bouwpromotor ten laste worden genomen. N.a.v. btw-controles wordt de btw-aftrek m.b.t. dergelijke kosten gedeeltelijk verworpen omdat deze kosten ook deels zouden betrekking hebben op de, btw-vrijgestelde, verkoop van de grondaandelen.

 

De btw-administratie voelt zich hierin gesterkt door de rechtspraak. Zo oordeelde het Hof van beroep te Gent in haar arrest van 28 november 2017 dat publiciteitskosten, administratiekosten en makelaarslonen met betrekking tot een gesplitste verkoop zowel betrekking hebben op het gebouw als op de grond. Een deel van de in aftrek gebrachte btw in hoofde van de bouwpromotor moest volgens het Hof dan ook beperkt worden en dit op basis van de door de btw-administratie gehanteerde verdeelsleutel: prijs gebouw / prijs gebouw + prijs grond.

 

Tegen dit arrest werd evenwel cassatieberoep ingesteld. Op 26 april 2019 heeft het Hof van Cassatie haar arrest geveld. Uit het Cassatie-arrest, waarin uitgebreid verwezen wordt naar Europese rechtspraak, blijkt dat de stellingname van het Hof van Beroep op zijn minst onzeker is. Daartoe beslist het Hof van Cassatie om een prejudiciële vraag te stellen aan het Europees hof van Justitie.

 

In de vraagstelling vraagt het Hof van Cassatie verduidelijking over het volgende: kan de btw op de publiciteitskosten, administratiekosten en makelaarslonen in aftrek gebracht worden door de bouwvennootschap wanneer het voordeel voor de grondvennootschap ondergeschikt is aan de behoeften van de activiteiten van de bouwvennootschap; geldt dit principe ook wanneer het niet gaat om “algemene kosten”; is er een impact indien de kosten niet gedeeltelijk worden doorgerekend aan de grondvennootschap, terwijl de promotor dit wel zou kunnen.

 

Het is duidelijk dat de uitspraak van het Hof van Justitie uitermate belangrijk zal zijn voor de Belgische vastgoedpraktijk. In afwachting van deze beslissing mogen promotoren niet zomaar akkoord gaan met btw-navorderingen in het kader van gesplitste verkopen grond/gebouw. Daarnaast, indien in het verleden dergelijke navorderingen werden opgelegd, kan het belangrijk zijn om deze opnieuw te betwisten. Het btw- en procedureteam van kantoor Tiberghien hebben in dit kader uitgebreide expertise om ondersteuning te bieden bij iedere concrete casus.

 

Bron: Cassatie 26 april 2019, F.18.0046.NUitnodiging: Uniek ”Team Up” Golfevent - 26 juni